Konopí k odvrácení skleníkového efektu

tumblr_llokzsKEgJ1qi5pt8o1_500

Jack Herer a Maria Farrow položili otázku Stevu Rawlingsovi, nejvyššímu úředníkovi ministerstva zemědělství, který měl na starosti odvrácení skleníkového efektu ve světovém výzkumném ústavu ministerstva zemědělství v Beltswille, Md.

Proč nepoužít konopí, abychom odvrátili skleníkový efekt a zachránili svět?

Nejdříve jsme se představili a řekli mu, že píšeme pro politické noviny Strany zelených. Potom jsme se pana Rawlingse zeptali ,,Kdyby jste měl na vybranou, jaký by byl ideální způsob zastavit nebo odvrátit skleníkový efekt?“

Odpověděl ,,Zastavil kácení lesů a používání fosilních paliv.“ ,,Tak proč tak neučiníme?“

,,Protože nemáme schopnou náhražku za dřevo na papír a za fosilní paliva.“

,,Proč nepoužíváme jednoletou rostlinu pro výrobu papíru a biomasy na palivo?“

,,No, to by bylo ideální“ souhlasil. ,,Bohužel nemáme nic takového k dispozici, co bychom mohli použít, abychom vyprodukovali dostatek suroviny.“

,,Nuže, co byste řekl, kdyby byla taková rostlina, která by byla schopna nahradit veškerý dřevěný buničinový papír, všechna fosilní paliva, vyrobit většinu našich vláken přírodní cestou, vyrobila by všechno od dynamitu po plasty, rostla by ve všech 50 státech Unie a jeden akr této rostliny by nahradil 4,1 akru stromů? A kdybychom použili přibližně 6% americké zemědělské půdy k pěstování této plodiny, dokonce na neúrodných půdách, vyprodukovali bychom všech 75 kvadriliónů miliard BTU (British Thermal Units), které Amerika spotřebuje každý rok? Pomohlo by to k záchraně naší planety? “

,,No to by bylo ideální. Ale taková rostlina neexistuje.“

,,My myslíme, že ano.“

,,Ano? A která to je?“

,,Konopí!“

,,Konopí?“ uvažoval chvíli. ,,Nikdy bych na to nepomyslel… Víte, myslím, že máte pravdu. Konopí je pro tyto účely ta pravá rostlina. To je skvělý nápad!“

Byli jsme nadšeni, když jsme nastínili tuto informaci a vykreslili jsme mu možnosti použití konopí pro papír, vlákno, palivo, jídlo, barvy atd. A jak by mohlo přispět k vyrovnání světového ekosystému a k obnovení kyslíkové rovnováhy v atmosféře s téměř žádným narušením životní úrovně, na kterou si většina Američanů zvykla.

V podstatě Rawlings souhlasil, že naše informace je pravděpodobně správná a že by to mohlo velmi dobře fungovat. Řekl ,,Je to skvělá myšlenka a myslím, že je proveditelná. Ale bohužel, my ji nemůžeme uskutečnit.“

,,Vy žertujete?“ odpověděli jsme. ,,Proč ne?“

,,Nuže, pane Herere, víte, že konopí je také marihuana?“

,,Ano, jistě že to vím. Píšu o tomto problému posledních 17 let 40 hodin týdně.“

,,Tedy jistě víte, že marihuana je ilegální. A proto ji nemůžeme použít.“

,,Dokonce ani k záchraně světa?“ zeptali jsme se omráčeni.

,,Ne, ani k záchraně světa. Je to ilegální. Nemůžete to použít, tečka.“

,,Nevykládejte si to ve zlém. Je to skvělý nápad“ pokračoval ,,Ale oni vám to nikdy nedovolí.“

,,Tedy proč neřeknete ministrovi zemědělství, že jeden bláznivý chlápek z Kalifornie vám poskytl dokumentaci, která ukazuje, že konopí by bylo schopno zachránit naši planetu. A vaše první reakce byla, že by mohl mít pravdu a že tato záležitost vyžaduje bližšího zkoumání. Co by na to řekl?“

,,Nuže, myslím, že bych tady dlouho nebyl poté, co bych toto učinil. Nakonec já jsem státní úředník.“

,,Tedy proč si nevyžádáte tuto informaci ze svého počítače ve vaší knihovně ministerstva zemědělství? Koneckonců my jsme tuto informaci získali právě tam.“

,,Pane Herere, vy jste soukromý občan. Vy si můžete vyžádat jakoukoliv informaci. Ale já jsem úředník ministerstva zemědělství. Někdo může chtít vědět, proč tuto informaci chci. A to by byl můj konec.“

Nakonec jsme souhlasili s tím, že mu tyto informace, které jsme získali v knihovně ministerstva zemědělství, pošleme, aby se na ně podíval.

Řekl, že tak učiní, ale když jsme mu o měsíc později telefonovali, tak nám řekl, že balíček, který jsme mu poslali, dosud neotevřel a že nám jej pošle zpět neotevřený, protože nechce být odpovědný za žádnou informaci nyní, kdy jej nová Bushova administrativa bude nahrazovat jejich vlastním člověkem.

Ptali jsme se ho, jestli by mohl předat tyto informace svému nástupci. Na to odpověděl ,,V žádném případě.“

Měli jsme v podstatě stejnou debatu s jeho následníkem, dr. Gary Evansem z amerického oddělení zemědělství a vědy, který měl na starost zastavení globálního oteplovacího trendu.

Nakonec nám řekl ,,Jestli opravdu chcete zachránit svět pomocí konopí, potom byste museli nalézt způsob, jak pěstovat konopí bez narkotických vršků a teprve potom byste ho mohli použít.“

Je to děsivý druh nezodpovědnosti, s kterým se musíme potýkat při jednání s našimi úřady.

zdroj:  Jack Herer - SPIKNUTÍ PROTI KONOPÍ
Konopný shop