Fakta o konopí

historie
 • Egyptský Ebersův papyrus z 16. stol před. n. l. se zmiňuje o lékařském užití konopí.
 • Za vlády královny Alžběty byli pokutováni všichni farmáři, kteří nepěstovali konopí.
 • V některých částech Evropy se dosud těší oblibě tradiční polévky, například slezská konopná polévka.
 • Konopné semeno pomohlo přežít v 19. století dva australské hladomory.
 • Válka mezi Amerikou a Velkou Británii v roce 1812 se vedla převážně kvůli přístupu k Ruskému konopí. Tragická Napoleonova invaze do Ruska v témže roce byla inspirována konopným bohatstvím této země.
 • V 6. století se v Persii z konopného semene připravoval nápoj zvaný šádang ( královské zrnko). Podrobnosti o něm nejsou známy, ale víme, že měl souvislost s duchovním významem královské hodnosti.
 • Osmdesát procent anglické celulózy představuje import, který devastuje kanadské a skandinávské lesy a jejich křehké ekosystémy.
 • Až do roku 1850 představovalo surovinu pro převážnou část světové produkce papíru právě konopí. Od začátku 20. století se všechny noviny a většina knih a časopisů začala tisknout na laciný papír vyráběný z dřevní buničiny, určený k jednomu použití a vyhovující moderní společnosti.
 • Konopný papír nevyžaduje chlorová bělidla, která značně znečišťují vody řek, v jejichž blízkosti se papírny staví.
 • Konopný papír se používá na výrobu bankovek a archiválií.
 • Vše nasvědčuje tomu, že nejstarší známá tkanina byla vyrobena právě z konopí, které se začalo zpracovávat již v osmém tisíciletí ( 8000 až 7000 př. n. l.),“ praví se v Kolumbijských světových dějinách z roku 1981.
 • Konopný olej vydává podle zkušeností ze všech olejů do lamp nejjasnější světlo a svítilo se jím již od dob Abrahama. Obyvatelé Skythie se konopným olejem myli a čistili, čímž jejich pokožka získávala „zářivý a svěží vzhled“.
 • Až do roku 1800 se pod pojmem plátno rozuměla jakákoli hrubá látka tkaná z konopí nebo lnu.
 • Konopí roste téměř ve všech klimatických podmínkách a půdách a je vynikajícím prostředkem rekultivace jinak nevyužitelných pozemků.
 • Poslední století druhého milénia otevřelo bránu k věku technologií. Dříve cenzurované a odmítané informace jsou široce dostupné. Lidstvo začíná využívat konopí k průmyslovým účelům v míře dosud nevídané.
 • Cokoli dopadne na Zemi, dopadne i na syny Země. Člověk nespřádá osnovu života, je pouhým jejím vláknem. Cokoli provede osnově, provede i sobě. Ani bílý muž.. není tohoto osudu zproštěn (Indiánský náčelník prezidentovi Spojených států v odpovědi na žádost o koupi půdy.)

 Konopný shop