Konopí v dobách naších předků

buddha

Historie konopí je provázána světovou historií, neboť konopí a jeho produkty byly v minulosti součástí našeho dědictví a páteří mnoha nejstabilnějších a nejdéle trvajících kultur.

Na celém světě lidé seli a sklízeli po několik generací svá konopná pole, dříve než vůbec tušili, že jednou bude tato plodina vykázána z povrchu zemského ve prospěch fosilních paliv, dřevařského a petrochemického průmyslu.

Z tohoto důvodu Vám na tomto místě přinášíme článek o historii konopí z dob vlády králů a císařů, kdy konopí bylo běžnou a nedílnou součástí života. Konopný průmysl byl tak důležitou součástí hospodářství zemí, že se ve své době nejednou stal nástrojem intrik a manévrování všech světových velmocí.

Konopí se dostalo do Evropy zřejmě ze dvou směrů. Severní cesta vedla z jižního Ruska přes Litvu do severního Německa, Švédska, Holandska a Anglie. Touto cestou se vytvořily nízké typy severských konopí. Druhá cesta vedla z Persie po břehu Kaspického moře přes Tádžikistán do Řecka, Itálie, jižní Francie a odtud do střední a západní Evropy.

V Anglii se konopí ve větší míře začalo pěstovat až za vlády Jindřicha VIII. Během anglické námořní nadvlády, v alžbětinském období, zájem o tuto surovinu prudce vzrostl a konopí se začalo pěstovat následně i v britských koloniích Nového světa. Konopí se na území ameriky dostalo s rozvojem mořeplavby a díky jeho potřebnému využití při stavbě lodí. Španělé a Angličané našli v Novém světě bohatá území a díky dobrým klimatickým podmínkám a svou přirozenou přizpůsobivostí k půdě našlo konopí své místo na tomto kontinentě. Nejprve roku 1606 v Kanadě a roku 1611 i ve Virginii pro potřeby námořnictva. Puritánští osídlenci je poté přivezli do Nové Anglie roku 1632. Velký důkaz o užitečnosti konopí se projevil v recyklačním průmyslu v Americe: staré konopné oblečení, handry a lodní plachty se přeměňovali na papír. Otcové americké nezávislosti byli silnými obhájci národní ekonomiky založené na využívání konopí. Ve skutečnosti byli George Washington a Thomas Jefferson sami dlouholetými pěstiteli konopí.

Konopí bylo legálním platidlem (penězi) ve velké části Ameriky od roku 1631 až do počátku 19. století. Proč? Aby to povzbudilo americké farmáře pěstovat ještě více konopí. Před Americkou revolucí se konopné vlákno používalo dokonce na výrobu pracovních oděvů. Nezávisle na britském území se konopí rozšířilo také do španělských kolonií, roku 1545 do Chile a 1554 do Peru. V severoamerických koloniích se za chvíli stalo nenahraditelnou surovinou. Mnoho kolonistů mělo Bible a mapy vytisknuté na konopném papíře a většina jejich lampového oleje pocházela z lisovaných konopných semen. Produkce konopí se stala tak důležitou, že roku 1640 guvernér státu Connecticut nařídil, že rostlinu musí pěstovat každý občan.

V Německu nastal rozmach konopí v 17. století, kdy se zde pěstovalo až na 375 tisících akrech*. Od 16. do 18. století byly konopným plachtovým a lany vybavené španělské, francouzské, britské, německé, holandské i italské obchodní lodě. Holanďané měli pokročilejší technologie při zpracování konopí. Holadnské větrné mlýny dodávali energii k lámání stonků konopí a výrazně tak ušetřili ruční práci Holanďanům, což jim umožnilo vyrábět velké množství pláten a lan, kterých bylo zapotřebí k vybudování silné pozice námořního státu. Holandské zásoby nedostačovaly k tak vysoké produkci a tak si „mistři větru“ opatřovali konopný materiál výměnou s Ruském a Itálií.

V polovině 18. století se ve Francii pěstovalo konopí až na 800 tisíci akrech. V 18. – 19. století v Rusku bylo konopí nejdůležitější technickou plodinou, která sloužila převážně pro výrobu a vybavení velkých námořních lodí. Koncem 18. století produkuje Rusko 80 % konopí používaného na západě. Pod nadvládou cara a ruské ortodoxní církve mělo Rusko vzhledem k otrokům a nevolníkům levnou pracovní sílu, která produkovala konopí až do roku 1917. V druhé polovině 18. století kupuje Velká Británie 90 % konopí z Ruska a britské námořnictvo a světový mořský obchod je tak odkázán na ruské konopí. Jeden z hlavních důvodů války roku 1812, ve které bojovala Amerika proti Británii, byl přístup k ruskému konopí. V roce 1807 Napoleon a Ruský car Alexandr podepisují smlouvu, podle které Rusko přestane legálně obchodovat s Anglií. Cílem Napoleonovy strategie bylo zastavit dodávky ruského konopí a tímto zničit britské válečné loďstvo, které se bez kvalitních konopných plachtoví jen těžko obejde a Velká Británie bude tak nucena ukončit svou blokádu Francie a kontinentu. Car tuto smlouvu nedodržel, toleroval nelegální obchod mezi Ruskem a Anglií. Spojené státy byly nelegálním obchodem odříznuty od svého konopí z Ruska a Napoleon (ve spojenectví s Amerikou) napadá Rusko s úmyslem zabránit dodávkám konopí britskému válečnému loďstvu. V červnu roku 1812 pochoduje na Moskvu, ale následkem kruté zimy a ruské vojenské taktiky je poražen. V prosinci roku 1814 podepisuje Anglie smlouvu se Spojenými státy, ve které souhlasí, že nikdy již nebude obtěžovat americké obchodní lodě (dovážející také konopí z Ruska) a Spojené státy se zavazují, že se jednou provždy vzdávají všech nároků na Kanadu.

Ustupovat ze své pozice nejpoužívanějšího vlákenného zdroje v Americe začalo konopí zejména následkem objevení a zdokonalování technologie zpracování bavlny (přelom 18. 19. století). Dalším z významných faktorů bylo zrušení otroctví v roce 1865, které poskytovalo levnou pracovní sílu pro enormě namáhavý konopný průmysl a dovoz levnějšího – nikoliv kvalitnějšího – vlákna. Poslední a definitivní tečkou za využití konopí učinil marihuanový zákon schválený roku 1937.

O tom jak a proč tento zákon změnil pohled společnosti na konopí se dozvíte v sekci PROČ KONOPÍ v článku ,,Spiknutí proti konopí”.

Proč se dnes děti na školách neučí kompletní dějiny v kterých konopí hrálo svou velikou roli, ale zcenzurované polopravdy, které zatajují skutečná fakta?

zdroj: archív o.s. Konopa, Robinson, R.: Velká kniha o konopí, Váša,F.: Přadné rostliny, Herer, J.: Spiknutí proti konopí aneb císař nemá šaty.
Konopný shop