Morfologické a anatomické vlastnosti konopí

květenství konopí

Konopí seté je jednoletou dvoudomou rostlinou tvořící na jedné rostlině samičí a na druhé samčí květenství. Samčí rostliny jsou zpravidla vyšší, štíhlejší a dříve dozrávají.

U jednodomého konopí se vytváří na každé rostlině květenství obou pohlaví. Ojediněle se vyskytují i typy hermafroditní, které jsou neplodné. Dlouholetým výběrovým šlechtěním byly získány jednodomé varianty, jejichž význam převládá.

Důvodem je záruka dostatečného opylení květů s následnou vyrovnanou produkcí semene a rovnoměrné dozrávání porostu, které vyhovujepotřebám moderní zemědělské techniky.

  • Kořenový systém

Konopí má kolmý, kůlovitý kořen. Vlásečnicové kořínky posazené po jeho stranách jsou fyziologicky nejúčinnější a tedy nepostradatelné pro výživu a vývoj rostliny. Čím řidčeji a hlouběji je konopí zaseto, tím delší a bohatší se kořen tvoří. Kořen samčí rostliny u dvoudomých odrůd bývá méně vyvinutý než u rostliny samičí stejné odrůdy. Konopí je při snaze o dosažení uspokojivých výnosů značně náročné na množství živin a vody v půdě. Existuje přímá souvislost mezi kvalitou půdy poskytující kořenovému systému dostatečný rozvoj a vývojem nadzemních částí rostlin. Na minerálních půdách s nízkou hadinou spodní vody sahá kořen konopí do hloubky 2 m i více, zatímco na půdách rašelinných při hloubce vody méně než 1 m jen do hloubky 40 cm.

  • Stonek

Konopný stonek je přímá lodyha, dosahující délky až 6m. Síla stonku se pohybuje od 3 mm do 60 mm. Mladý stonek je více méně kulatý, dužnatý, vyplněný dřeňovitým pletivem. Zelená barva stonku v období plného vegetačního růstu přechází v plné zralosti do citronově zelené, stonek dřevnatí a při přezrání začíná vlivem povětrnostních podmínek hnědnout. Podle typu konopí bývá většinou šestihranný nebo čtyřhranný, někdy až rýhovaný, přičemž v dolní části zůstává kulatý. Hrany směrem k vrcholu zesilují.  Vyvinutá rostlina konopí má 7 – 15 internodií (část stonku mezi připojením listů nebo větvením). Jejich počet a délka bývají velmi různé v závislosti na typu a podmínkách vývoje konopí, především na vegetačním rytmu. Nejtenčí internodia jsou uprostřed a nejtlustší u kořene rostliny. Stonek samčí rostliny se před zakvétáním začíná morfologicky odlišovat od rostliny samčí světlejší barvou, delšími internodii a větší štíhlostí. Hlavní části stonku jsou lýko, dřevo a dřeň.

Lýko je korová část stonku složená z vrstev pletiv z vnější strany. Epidermis neboli pokožka pokrývá povrch stonku. Je tvořena z podélných, vzájemně spojených buněk, jejichž vnější stěny jsou silnější a jsou pokryté kutikulou, která chrání rostlinu před vnějšími vlivy. Některé z buněk pokožky jsou přeměněny na žláznaté chlupy. Vzduch se vyměňuje průduchy, jichž je u konopného stonku 10-18 na 1 cm 2. Parenchym a kolenchym tvoří základ lýkové části stonku. Parenchymatické buňky mají nepravidelný tvar a jsou umístěny hned pod pokožkou, popřípadě i v hlubších vrstvách jako parenchym sekundárního původu. Kolenchym zvyšuje pružnost a pevnost stonku a řadíme ho k mechanickým pletivům. V mladých rostlinkách a vrcholové části stonku je zastoupen o mnoho více než v rostlinách starších. Sklerenchym slouží k převádění asimilátů z listů do nižších částí rostliny. Je tvořen síťkovitými rourkami uloženými bezprostředně pod svazky vláken. Úkolem svazků vláken z hlediska živé rostliny je chránit její velmi jemné síťkovité rourky a rostlinu před zlomením, poleháním či roztrhnutím. Vzhledem ke svým vlastnostem, především velké pevnosti a pružnosti, zastávají svazky vláken tento úkol velmi dobře. Sekundární vlákna jsou vytvořena činností kambia ve starších rostlinách a výhradně v dolní části stonku. Svazky sekundárních vláken mají více vlákének krátkých a nejsou tak pevně vzájemně spojeny jako svazky vláken primárních. Při zpracování stonků poskytují materiál zvaný koudel. Kambium je dělivé pletivo mezi lýkovou a dřevní částí, které tvoří směrem k povrchu stonku sekundární pletivo kůry a dovnitř stonku dřevo.

Dřevovina je hlavní částí stonku, neboť tvoří asi 1/2−2/3 jeho objemu. Skládá se ze zdřevnatělého parenchymu, mezi ním uloženými vodicími pletivy xylenu, tj. cév ve formě rourek k přivádění půdních roztoků v rostlině. Největší část dřeva konopného stonku tvoří velmi krátká dřevná vlákna (libriformní), která podporují stabilitu rostliny.

Dřeň konopného stonku je složena z buněk parenchymatického typu. Zevnitř stonku proniká dřeň radikálně v pramenech až ke kambiu. To, že jsou dřeňové prameny slabě vyvinuty a vlákno se nachází vně stonku, umožňuje jejich snadné zpracování na vlákno.

  • Listy

Konopí má dva jednodílné děložní listy podlouhlého tvaru. Krátce po vzejití opadávají a tvoří na lodyze první kolénko. Konopný stonek je odspodu až ke květenství ve větších vzdálenostech osazen listy vstřícně, v květenství je jejich osazení hustější a střídavé. Dlanitě dělené 3-13četné listy mají kopinatý tvar a pilovitý okraj s krátkými až středně dlouhými řapíky. Při dozrávání rostlin listy odspodu k vrcholu žloutnou, odumírají a opadávají.

  • Květ

Květenství samčích rostlin je seskupeno v úžlabních latách na dosti dlouhých stopkách vyrůstajících z úžlabí listů. Každý kvítek má 5 žluto-zelených květních šupinek a 5 tyčinek. V době plného kvetení, zejména za teplých dní, vytvářejí samčí rostliny velké množství pylu, které vítr dokáže roznést na vzdálenost 10-12 km. Samčí rostliny kvetou 20-25 dnů. Po odkvětu odumírají. Samičí květy mají svrchní dvoupouzdrý semeník s jedním vysunutým vajíčkem a dvěma dlouhými nitkovitými bliznami. Samičí květy jsou rozloženy v horní části rostliny v několika vrstvách a tvoří hustě olistěné krátké složité hrozny. Samičí rostliny začínají kvést o 3-10 dní později než samčí. Pyl je schopný oplodnění 14-15 dnů po svém dozrání. Od opylení až po dozrání semene uplyne 30-40 dní.

  • Plod

Plodem konopí je vejčitá jednosemenná nažka (semeno) s malým obsahem endospermu a s velkým podkovitě stočeným klíčkem. Velikost semene je závislá na typu a odrůdě konopí. Délka semene je 2-5 mm, šířka 2-4 mm a tloušťka 2,3-3,8 mm. Barva je šedozelená, tmavohnědá až černá s jemným mramorováním. Hmotnost je 8-26 g.

zdroj: Konopí a konopné drogy

 
Konopný shop