Konopí a jeho role ve válečných taženích

valka

Pestré možnosti využití konopí jsou dost známé, ale méně známá je jeho provázanost s mnoha válečnými konflikty a role, kterou v nich sehrálo.

Nejedná se o válku proti drogám ale o způsob, jakým se konopí zapojilo do mnoha konfliktů od časů starověké Číny, přes napoleonské až po druhou světovou válku.

Konopí často představovalo cennou válečnou kořist (např.. konopné semeno při árijských taženích), ale důležité bylo i pro fungování armády jako takové. V Číně se konopí považuje za první zemědělsky pěstovanou plodinu pro válečné účely. 2000 let přnl. nahradilo u čínské armády konopí ve vojenské výstroji a zbraních dosud používáný bambus. Důvodem byla jeho unikátní pevnost a odolnost.

Uplatnění našlo konopí od stehů v brnění až po výrobu luků. Zbraně a brnění vydržely mnohem déle a nebylo jich třeba tak často opravovat. Konopí se dokonce sázelo i kolem hradů, aby se zvýšila jejich obranyschopnost a na pěstování konopí vyčlenila čínská vrchnost velké plochy. Čína se tak často nazývala jako “kraj moruše a konopí”, kde morušovník sloužil jako potrava bource morušového a do výsledného hedvábí se oblékala šlechta a konopí zase sloužilo chudým.
Není překvapivé, že konopné vlákno bylo kvůli své pevnosti a odolnosti proti plísním a působení slané vody častým materiálem pro výrobu lodních plachet a lan. Asi do roku 1850 bylo běžně používané západním námořnictvem a říká se, že ani Kryštof Kolumbus by nedoplul k americkým břehům bez použití konopí. Z toho je zřejmé, že konopí sehrálo nezastupitelnou roli při objevování a dobývání nových teritorií.

Konopí stálo i při zrodu předchůdce sedla, které se našlo se na sibiřské stepi. Takže obdobnou roli, jakou sehrálo konopí na moři, mohlo sehrát i na souši. Jack Herer ve své knize Císař nemá šaty dokumentuje roli, kterou sehrálo konopí v rámci napoleonských válek. Zajímavé je, že v učebnicích se konopí vůbec nezmiňuje, i když do celkové situace logicky zapadá. Námořní blokáda Francie britským námořnictvem se Napoleonovi vůbec nelíbila, tak se snažil situaci vynalézavě vyřešit přes konopí.

Protože britská armáda musela měnit opotřebované konopné plachty a lana (každý rok, případně každé dva roky, musela každá loď vyměnit 50 až 100 tun konopí), chtěl Napoleon Británii odříznout od dodávek konopí. V té době bylo největším producentem konopí Rusko, od kterého Anglie nakupovala až 90 procent potřebného konopí. Napoleonovo úsilí vyústilo až do podpisu tylžského míru (uzavřený v Tylži mezi Francií a ruském 7. července 1807) s carem Alexandrem Prvním, ve kterém se Rusko zavázalo neprodávat konopí Angličanům.

Jenže v té době se po Evropě plavilo i americké loďstvo, které začalo dělat prostředníka v prodeji konopí Anglii. Tak se prostě Napoleonův plán rozpadl a přikročil tak k slavnému tažení na Rusko. I když se Napoleonovi mohlo podařit zničit mnohé konopné pole, nic to však nezmění na tom, že nebyl posledním, koho položila na kolena tuhá ruská zima. Strategický význam konopí je z tohoto úhlu pohledu nepopiratelný.

Napoleonské války byly i částečnou motivací, aby se konopí začalo pěstovat ve velkém i v USA a nemuselo se dovážet z Ruska přes celý Atlantik. No už v roce 1619 měli zemědělci ve Virginii přikázáno pěstovat konopí. Ještě sám George Washington vlastnoručně vytrhával otcovské rostliny konopí na svém poli. Výrazně se konopí pěstovalo až do občanské války, po níž ho začali nahrazovat jiné suroviny a import. V textilním průmyslu začalo pěstování a dovoz bavlny nahrazovat tradiční konopí a smrtelnou ránu mu zasadil nástup petrochemického průmyslu a protidrogová propaganda. Farmáři, kteří nadále pokračovali v tradičním pěstování konopí, byly často trestáni.

K zajímavému obratu došlo během 2. světové války. Navzdory předchozímu dost ostrému postupu proti pěstitelům konopí se vláda USA znovu rozhodla úředně nařídit pěstování konopí. Za tímto účelem vznikl i propagandistický film “S konopím k vítězství”, kde byly jasně uvedeny všechny výhody, které konopí přináší.

Po válce se věci vrátily do starých kolejí a pěstování konopí bylo znovu postaveno mimo zákon. Americká vláda dlouhou dobu popírala existenci zmíněného videa, dokud v roce 1989 nebyly jeho kopie objeveny v knihovně amerického kongresu.

Tento krátký pohled do historie jasně dokumentuje, že potenciál konopí se dá velmi snadno zneužít ve prospěch mocenských zájmů. Konopí nepochybně sehrálo roli v mnoha vojenských konfliktech, ale to není důvodem, proč by se válka měla vést i proti této rostlině.

Současná situace jasně volá po mírovém využívání jejího potenciálu, který se jako všechno jiné dá snadno zneužít, ale i plodně zhodnotit. Je naprosto jasné, že v současnosti je třeba zastavit vojenské tažení vůči konopí a znovu obnovit tradici, která za poslední desetiletí z mnoha koutů světa skoro vymizela.
Konopný shop