Doktor Lumír Ondřej Hanuš

Doktor Lumír Onřej Hanuš

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. (nar. 1947) vystudoval analytickou chemii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na konci sedmdesátých let se začal v USA věnovat výzkumu konopí. V roce 1990 přijal pozvání z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kde působí dodnes.

Je mezinárodně uznávaný k v oboru farmaceutické chemie, který dodnes pracuje na nejprestižnějším světovém vědeckém pracovišti zkoumajícím konopí.

Dr. Hanuš, který je členem mezinárodní společnosti pro výzkum cannabinoidů, je vzdáleně příbuzný s význačným českým chemikem, akademikem prof. Ing. Josefem Hanušem. Po něm je pojmenována Hanušova medaile, nejvyšší vyznamenání České chemické společnosti, udělované od roku 1966 za zásluhy o rozvoje chemie jako oboru. V roce 2005 se stal laureátem tohoto vysokého vědeckého vyznamenání Dr. Lumír Ondřej Hanuš. Jeho práce jsou už více než 4000krát citovány ve světových vědeckých publikacích.

Vědecký úspěch doktora Hanuše

Jestliže vědecká práce vyjde v renomovaném časopise Science za 4 měsíce od zaslání rukopisu, pak to znamená, že prošla ostrou vstupní recenzí urychleně a přináší vskutku světově prioritní výsledek na horké téma. Takovou je práce ,,Isolation and structure of brain constituent that binds cannabinoid receptor“.

Pouhé 4 stránky časopisu stačí na sdělení světového objevu. Informaci o něm zaznamenaly světové tiskové kanceláře a otiskl i denní tisk. Spoluautorem objevu je pan RNDr. Lumír Hanuš, CSc.

Objev je výsledkem základního experimentálního výzkumu z hraniční oblasti molekulární a buněčné biologie, chemie a farmakologie. Kromě teoretického poznání nabízí klinické implikace a výhled na aplikační využití.

Problém práce spočíval v otázce: která látka produkovaná mozkovými buňkami se přirozeně na molekuly canabinnoidního receptoru vlastně váže? Právě hledání této přirozené látky v mozkové tkáni se stalo předmětem projektu mezinárodní pracovní skupiny: molekulárního biologa (USA), analytického chemika (ČR), farmakologa, techn. asistenta a studenta (všichni 3 ze Skotska), organického chemika syntetika, dalšího farmakologa, dvou odborníků ve hmotné spektrometrii a chemika – specialisty na konopí (všech 5 z Izraele).

Projekt měl podporu tří grantů. Hnací silou a duší projektu byli Dr. Devane a Dr. Hanuš. Po dlouhé intenzivní práci se jim podařilo najít přirozený mozkový produkt – chemickou sloučeninu pro cannabinoidní receptor. Izolovali jej z prasečích mozků (6 gramů z každých 4,5 kg mozku), určili strukturu jeho molekuly a potvrdili jeho ligandovou funkci syntézou. Látku nazvali anandamid podle sanskrtového slova ananda (vnitřní štěstí) a ověřili její psychotropní účinek. Testování těchto účinků se dělo na základě změn (analogických) v chování potkanů, kterým byla látka podána. Zjistili, že chemicky je tato látka arachidonyletanolamid, jeden z derivátů kyseliny arachidonové, která má klíčovou roli v mnoha přirozených funkcích organismu. Po této látce pátrala ve světě více let 4 špičková pracoviště bezvýsledně. Teprve metodický nápad Dr. Hanuše umožnil její izolaci a identifikaci v izraelském ústavu prof. Melachoulama.

Dr. Hanuš pokračuje v Jeruzalémě na výzkumu dalších dvou látek izolovaných z mozku, z nichž jedna je podstatně aktivnější než anandamid. Doufáme, že dokončí se spolupracovníky výzkum slibující další světovou prioritu a otevírající možnost praktického využití v medicíně.

autor: M. Hejmánek
Konopný shop